Liefdevolle vriendelijkheid


Be gentle Rachel Holstead

Wees vriendelijk met jezelf in deze tijd,
Soms brengt een onderstroom verstrikkingen in ons hart.

We hebben het niet door en gaan steeds maar door,
En vragen ons af waarom we moe, of boos, of wankel zijn.
Laat jezelf rustig neerzitten
Met je wijze grootmoeder
En laat komen wat maar komen wil.

En wanneer het kleine kind opgehouden is te huilen,
Plaats haar dan vriendelijk weer op haar voeten
En stuur haar zachtjes terug, de wereld in.

En zit, zoals alleen grootmoeders dat kunnen,
Kalm en gegrond,
Wijs en met flonkerende ogen,
Te midden van de wisselvalligheden
In deze gekke wereld.

Terug naar boven

Zachtheid Huub Oosterhuis

Wek mijn zachtheid weer
Geef mij terug de ogen van een kind
Dat ik zie wat is
En mij toevertrouw
En het licht niet haat.

Terug naar boven

Het verhaal van de echo Onbekend

Een man en zijn zoon lopen in het bos, plotseling struikelt de jongen en omdat hij een scherpe pijn voelt roept hij: “Ahhhh”. Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die “Ahhhh” roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: “Wie ben jij?”, maar het enige antwoord dat hij terugkrijgt is: “Wie ben jij?”. Hij wordt kwaad en hij roept: “Je bent een lafaard!”, waarop de stem antwoordt: “Je bent een lafaard!”. Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en vraagt: “Papa, wat gebeurt hier?”.
De man antwoordt: “Zoon, let op!” en hij roept vervolgens: “Ik bewonder jou!”. De stem antwoordt: “Ik bewonder jou!”. De vader roept: “Jij bent prachtig!” en de stem antwoordt: “Jij bent prachtig!”. De jongen is verbaasd, maar begrijpt nog steeds niet wat er aan de hand is.

Daarop legt de vader uit: “De mensen noemen dit ECHO, maar in feite is dit het LEVEN! Het leven geeft je altijd terug wat jij erin binnen brengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid! Als je begrip en respect wenst, geef dan begrip en respect. Wil je dat mensen geduldig en respectvol met je omgaan, geef hen dan geduld en respect! Deze natuurwet gaat op voor elk aspect van ons leven.”

Het leven geeft je altijd terug wat jij erin brengt, het is geen toeval, maar een spiegel van jouw eigen handelingen.

Terug naar boven

Over de liefde -Rainer Maria Rilke

Wanneer het besef aanvaard wordt
dat zelfs tussen de meest nabije mensen
oneindige afstanden blijven bestaan
Kan een krachtig samenleven
naast elkaar ontstaan

Als zij erin slagen
de afstanden tussen hen lief te hebben
wordt het mogelijk
dat ieder de ander als geheel
en tegen de wijde wereld ziet.

Ik beschouw dit als de hoogste taak
van een band tussen twee mensen
Dat ieder de eenzaamheid van de ander behoedt.

En de echte momenten van deelzaamheid
zijn die welke perioden van diepe afzondering
ritmisch onderbreken.

Terug naar boven

Wat het is -Erich Fried

Wat het is
Het is onzin
zegt het verstand
Het is wat het is
zegt de liefde
Het is ongeluk
zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet
zegt de angst
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht
Het is wat het is
zegt de liefde
Het is belachelijk
zegt de trots
Het is lichtzinnigheid
zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk
zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de liefde

Terug naar boven

Vriendelijkheid -Naomi Shihab Nye

Voor dat je weet wat vriendelijkheid werkelijk is
moet je dingen verliezen,
voelen dat de toekomst in een enkel moment oplost
als zout in een lichte bouillon.
Wat je in je hand hield
wat je telde en met zorg bewaarde,
dit alles moet gaan zodat je weet
hoe eenzaam het landschap kan zijn
tussen de velden van vriendelijkheid.
Hoe je rijdt en rijdt
en denkt dat de bus nooit zal stoppen,
dat de passagiers die mais en kip eten
voor altijd uit het raam blijven staren.

Voordat je de zachte aantrekkingskracht van vriendelijkheid leert kennen,
moet je reizen waar de indiaan in een witte poncho
dood ligt langs de kant van de weg.
Je moet zien hoe jij hem zou kunnen zijn,
hoe ook hij iemand was
die door de nacht reisde, met plannen
en met de eenvoudige adem die hem in leven hield.

Voordat je vriendelijkheid als het diepste van binnen leert kennen,
moet je smart leren kennen als het andere diepste.
Je moet wakker worden met smart.
Je moet ermee praten tot je stem
de draden oppikt van alle smarten
en je de grootte van het doek ziet.

Dan is het alleen nog maar vriendelijkheid wat zin geeft,
alleen vriendelijkheid die je schoenen strikt
en je heen zendt in de dag om brieven te posten en brood te kopen,
alleen vriendelijkheid die zijn hoofd optilt
uit de menigte van de wereld, en zegt:
jij bent het die ik zoek,
en dan voor altijd met je meegaat
als een schaduw of een vriend.

Terug naar boven

Ik hou van mij -liedtekst Harrie Jekkers

Ik hou van mij, hoor je nooit zingen
Ik hou van mij, wordt nooit gezegd
Maar ik hou van mij ga ik toch zingen
Want ik hou van mij, van mij alleen en ik meen het echt

Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen
Ik hou van mij, van mij kan ik op aan
Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen
Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan

Ik blijf bij mij en niet voor even
Ik blijf bij mij, voor eeuwig en altijd
Ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven
Ik blijf bij mij totdat de dood mij scheidt

Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel
Ik hou van jou en ik meen het echt
Maar ik hou van jou zeg ik alleen maar voor de spiegel
Zo komt ik hou van jou weer bij me zelf terecht

Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander
Want ik ben verreweg de leukste die ik ken
Ik hoef mezelf zonodig voor mij niet te veranderen
Ik hou van mij mezelf gewoon zoals ik ben

Want ik hou van jou betekent meestal
Schat hier heb je mijn problemen los maar op
Leef in een hel, verwacht van jou de hemel
Jij geeft de hel weg, dank je wel zeg, rot lekker op

Dat houden van een ander, heb jij alleen maar nodig
Omdat je niet genoeg kan houden van jezelf
Hou van jou, joh, maakt de ander overbodig
Ware liefde, geloof me,
begint altijd bij jezelf

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot een ander
Maar ik hou van mij al klinkt het bot en slecht
Want wie van zichzelf houdt die geeft pas echt iets kostbaars
Als die ik hou van jou tegen een ander zegt

Terug naar boven

Mild worden -Karel Staes

Mild worden is de rijpste groei van de mens.
Het is zacht worden in je woorden,
in de klank van je stem en in heel je zijn.
De blik uit je ogen wordt een warm aanvoelen,
omdat je in de mensen om je heen jezelf herkent.
Het heeft niets te maken met zwakheid,
het zit veel dieper.
Het is de kracht die je doet ontwaken en doet leven.
Mensen, die van binnen mild worden,
beseffen wie ze zelf zijn.
Je oordeelt niet meer over anderen.
Je ben niet langer hard.
Je wilt je niet overal laten gelden
ten koste van je medemensen.
Je luistert omdat elke andere
een voortdurend wonder is.
Je geniet van zon en regen en van heel kleine dingen.

Dikwijls zie je die mildheid bij mensen
die veel geleden hebben.
Zij horen en zien alles anders.
Wie mild wordt heeft zichzelf overwonnen.
Een dankbare zucht van bevrijding welt uit je op: je houdt van de mensen,
omdat je geleerd hebt van jezelf te houden.
Niet zoals je zou willen zijn, maar gewoon zoals je bent.

Terug naar boven