Helderheid

Heb je geduld te wachten tot de modder zakt,
het water helder wordt.
Kun je in stilte verwijlen tot de juiste handeling
vanuit zichzelf ontstaat.