De doorn in je hart

Verheerlijk het verleden niet,
leg je niet zomaar neer bij het nieuwe,
jammer niet over wat verloren gaat,
laat je nergens door fascineren.

Wat vroeger was, laat dat verwelken,
laat er in de toekomst niets voor je zijn.
Indien je in het heden niets najaagt,
dan zul je in vrede kunnen leven.

Wie tegenover zijn lichaam en geest
in het geheel geen bezitsgevoel kent
en niet treurt om wat niet meer bestaat,
hij verliest niets in deze wereld.