De knop

De knop
staat voor alle dingen
zelfs voor dingen die niet bloeien,
want alles bloeit, innerlijk, door in zichzelf gelukkig te zijn;
ofschoon het soms ook nodig is
opnieuw te zeggen dat het lieflijk is
een hand te leggen op de rand
van de bloem
en in woorden en met een licht gebaar te vertellen
hoe mooi zij is
tot zij innerlijk weer bloeit door zichzelf te zegenen.