Devies

Als je me wilt slaan,
duw me dan liever.
Als je me wilt duwen,
scheld me dan liever uit.
Als je me uit wilt schelden,
schreeuw dan liever tegen me.
Als je tegen me wilt schreeuwen,
praat dan liever tegen me.’