Gebruik je paraplu

Een jonge vrouw die in India studeerde, nam zich voor om door te
mediteren liefdevolle vriendelijkheid en ‘goodwill’ te ontwikkelen.
Als ze in haar kamertje zat, vulde ze haar hart met ‘loving
kindness’ voor alle levende wezens. Maar elke dag als ze naar de
markt ging om eten te kopen, werd haar ‘loving kindness’ erg op
de proef gesteld door een marktkoopman die haar dagelijks
onderwierp aan ongewenste strelingen.

Op een dag kon ze er niet meer tegen en joeg de koopman door
de straat met een opgeheven paraplu. Maar tot haar schrik stond
haar leraar net in die straat zodat hij het hele spektakel kon
gadeslaan. Beschaamd ging ze voor hem staan en verwachtte dat
ze zou worden terechtgewezen voor haar woede.

‘Wat jij zou moeten doen’ adviseerde haar leraar haar vriendelijk
‘is je hart vullen met ‘loving kindness’ en sla dan met zoveel
mindfulness als je maar kan opbrengen, deze lastige vent op het
hoofd met je paraplu’.

En soms is het dat wat we moeten doen. Het is makkelijk om deze
vent op het hoofd te slaan met een paraplu. Het moeilijke is om
het te doen met al de ‘loving kindness’ in ons hart. Dat is onze
echte oefening.