Goede voornemens

Er ligt weer een heel nieuw jaar voor ons in een tijd waarin veel gebeurt en verandert. Dit kan verwarring en angst opleveren. Ieder mens heeft weliswaar een eigen belevingswereld, maar we worden erg beïnvloed door wat er om ons heen gebeurt. Toch is de waarheid in onszelf het enige wat we kunnen leven.

Vaak speelt oordeel over wat we van onszelf vinden en daaraan gekoppeld oordeel over een ander, een grote rol. Vanuit oordeel denken we onszelf vast. Alles moet dan zo nodig in en om ons veranderen en we verzetten ons tegen de omstandigheden, zodat er onvrede ontstaat. Als goede voornemens omslaan in teleurstelling vinden we onszelf al snel mislukt en komen in een negatieve spiraal terecht.

We kunnen er elk moment voor kiezen onszelf volledig te accepteren en de situatie waarin we ons bevinden zien als een ervaring die ons wil dienen. Dan ontstaat er rust en de mogelijkheid om anders naar de dingen te kijken.

Zonder oordeel geef je jezelf andere kansen. Je kunt weer de verantwoordelijkheid voor jezelf nemen en indien je wilt vanuit liefde dingen anders gaan doen. Dit proces kun je aan het begin van het jaar aangaan en elk ander gewenst moment.