Heb geduld

Heb geduld met wat in je hart
Nog niet tot een oplossing is gekomen.
En probeer de vragen zelf lief te hebben.

Zoek nu niet naar antwoorden
Die je niet gegeven kunnen worden,
Omdat je niet in staat zou zijn ze te leven.

Leef nu je vragen,
Misschien zul je dan
Gaandeweg, zonder het te merken,
Op een dag in een ver verschiet,
Het antwoord binnenleven.