Het was mei

Mijn vader had een zware operatie ondergaan.
De volgende dag kwam ik bij hem in het ziekenhuis.
Hij zei: “nog nooit heb ik een merel zo horen zingen als vanmorgen”.
In zeker opzicht was hij rijker geworden.
Ik dacht later: word je meer mens,
voel je meer,
zie je meer
als je ook van lijden weet?
Werk, graaf je put, maak je eigen bron.
En houd niet op.
Nu niet, nooit niet.
Op de bodem zul je water vinden.