Over de liefde

Wanneer het besef aanvaard wordt
dat zelfs tussen de meest nabije mensen
oneindige afstanden blijven bestaan
Kan een krachtig samenleven
naast elkaar ontstaan

Als zij erin slagen
de afstanden tussen hen lief te hebben
wordt het mogelijk
dat ieder de ander als geheel
en tegen de wijde wereld ziet.

Ik beschouw dit als de hoogste taak
van een band tussen twee mensen
Dat ieder de eenzaamheid van de ander behoedt.

En de echte momenten van deelzaamheid
zijn die welke perioden van diepe afzondering
ritmisch onderbreken.