Vertrouwen

Vertrouwen is iets anders dan hoop.
Hoop is de tegenpool van angst.
Je bent bang dat het mis gaat en hoopt daarom dat het goed gaat.
Het is een opeenstapeling van bezorgdheden.
Maar vertrouwen is geen bezorgdheid.
Het is een weten dat niet alleen in je hoofd zit, maar meer een gevoel, diep in je hart.