Vreugde

Door alle lijden heen
langs stoppelvelden
van verdriet
in onpeilbare oceanen
van smart
straalt steeds
de onuitsprekelijke
vreugde
van het Zijn