Vrijheid

Stop alle uitstel, alle zoeken en streven.
Laat je denkbeelden, ideeën en overtuigingen los.

Wees heel even stil en ontmoet rechtstreeks
de stilte, onbekende kern van je wezen.

Op dat moment zal Vrijheid je omhelzen
en het Ontwaken dat je bent openbaren.