Geduld


De zin van stilte Verhaal uit: De kleren van de yogi

Er was eens een eenzame monnik die op een dag bezoek kreeg van enkele mensen. Nieuwsgierig vroegen ze hem wat voor nut het leven in stilte en meditatie had.

De monnik, die net met een emmer water haalde uit een diepe bron, stopte zijn werkzaamheden en zei: ‘Kijk eens in de bron. Wat zien jullie?’ De mensen tuurden naar het water en zeiden: ‘We zien helemaal niets.’

Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag. ‘Kijk weer in de bron. Wat zien jullie nu?’ De mensen keken weer en zeiden opgetogen: ‘We kunnen in de weerspiegeling onszelf zien!’

‘Dat is de kracht van de stilte,’ legde de monnik uit. ‘Ik was water aan het putten en daarom was het water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. De stilte van meditatie zorgt ervoor dat je jezelf kunt zien. Maar blijf nog even hier wachten. ‘

Enige tijd later zei de monnik weer: ‘Kijk nu nog een keertje in de bron. Wat zien jullie nu?’ De bezoekers tuurden naar de bron en riepen uit: ‘Nu zien we de stenen op de bodem van de bron!’ ‘Juist,’ beaamde de monnik, ‘als je maar lang genoeg wacht en opgaat in stilte en meditatie, kun je de grond van alles aanschouwen.’

Terug naar boven

Geduld is alles Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)

Alles is dragen, in ons omdragen, en dan baren.
Iedere indruk en iedere kiem van een gevoel volkomen in zichzelf,
in het donker, in het woordeloze, onbewuste,
zich laten voleinden, onbereikbaar voor het eigen verstand,
en dan in diepe deemoed en geduld het uur,
waarin een nieuwe klaarheid doorbreekt, afwachten:
dat alleen is leven als een kunstenaar:
in het begrijpen, zowel als in het scheppen.

Daar bestaat geen meten met de tijd,
daar is een jaar niet van belang,
en tien jaren zijn niets.

Kunstenaar zijn betekent:
niet rekenen en tellen, rijpen als een boom,
die zijn sappen niet voortdrijft en
getroost in de voorjaarsstormen staat,
zonder angst, dat er daarna geen zomer zou kunnen komen.
Die komt toch. Maar die komt alleen voor de geduldigen,
die zijn, alsof de eeuwigheid voor hen lag,
zo zorgeloos en wijd.
Ik leer het dagelijks, leer het onder pijn, waar ik dankbaar voor ben:
Geduld is alles!

Terug naar boven

Helderheid Lao Tse

Heb je geduld te wachten tot de modder zakt,
het water helder wordt.
Kun je in stilte verwijlen tot de juiste handeling
vanuit zichzelf ontstaat.

Terug naar boven

Heb geduld -Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Heb geduld met wat in je hart
Nog niet tot een oplossing is gekomen.
En probeer de vragen zelf lief te hebben.

Zoek nu niet naar antwoorden
Die je niet gegeven kunnen worden,
Omdat je niet in staat zou zijn ze te leven.

Leef nu je vragen,
Misschien zul je dan
Gaandeweg, zonder het te merken,
Op een dag in een ver verschiet,
Het antwoord binnenleven.

Terug naar boven

Heb geen haast -Leonard Jacobson

Heb geen haast
Zie hoe een bloem groeit
Ze heeft geen haast
Ze vergelijkt zichzelf niet
Met andere bloemen
Ze verlangt er niet naar
Van kleur te veranderen
Of een andere vorm aan te nemen
Ze doet geen moeite om te bloeien
Wanneer de voorwaarden goed zijn,
Zal ze in volle bloei komen
En de bloem vertrouwt dat proces
Dus relax, ontspan en blijf
In contact met je innerlijke werkelijkheid

Terug naar boven