Overig


Open hart Pema Chödrön

Als we leren ons hart te openen, kan iedereen,
ook diegene die ons gek maakt of irriteert,
onze leraar worden.

Terug naar boven

De Bodhisattva gelofte Thich Nhat Hanh

Ik neem me voor vreugde te schenken aan één mens in de morgen
en de pijn te helpen verzachten van één mens in de middag.

Ik neem me voor eenvoudig en verstandig te leven,
goed voor mijn lichaam te zorgen
en tevreden te zijn met weinig bezit.

Ik neem me voor alle zorgen en onrust los te laten
zodat ik licht en vrij kan zijn.

Terug naar boven

De stilte binnengaan Catharina Visser

Als ik stil word en neerdaal
traag zoekend neerdaal naar
de ruimte die wacht in mijzelf
waarvan ik vermoed daar
moet ik zijn, en de stilte voel
naderen, de duisternis binnenga
die mij niet belaagt maar toch
onzeker maakt, want wie zal ik
vinden, wat wacht mij op,
de eenzaamheid soms?

Als ik dan het vuur zie dat in
de duisternis opgloeit
het branden heken van mijn
al zo oud verlangen
ja, dan beweegt zich in mij
als een zaad dat ontkiemt in de
zwijgende akker
stil, ongezien, niet te stuiten
ontplooit zich in mij
de kennis van mijn ziel
en word ik wie ik ben
in de grond van mijn grond.

Dit is wat de stilte mij brengt
het raken aan de essentie
het pure geluid van de schepping
een zingen in het heelal
de donkere toon van de aarde
het bloesemen van de Heilige.

En het minnende zijn van de Zijnde
vervult mijn aandachtige wezen.

Terug naar boven

Slotgedicht Juan Ramon Jienez

Ik ben niet ik,
Ik ben degene
die aan mijn zijde gaat
zonder dat ik hem zie,
die ik soms bezoek

en soms vergeet.
Die zwijgt wanneer ik spreek,
die zachtmoedig vergeeft wanneer ik haat,
die wandelt waar ik niet ben,
die overeind blijft als ik sterf.

Terug naar boven

Kunst Martin Bril

Wat we willen:
Momenten
Van helderheid
Of beter nog: van grote
Klaarheid

Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen

Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel

De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt

Terug naar boven

Van Binnen naar Buiten Rumi (1207-1273)

Er zijn twee soorten intelligentie:
een wordt verworven, zoals een kind op school
feiten en begrippen uit zijn hoofd leert,
door boeken en door wat de leraar zegt,
informatie verzameld uit de traditionele
en de nieuwe wetenschappen.

Zo’n intelligentie helpt u vooruit in de wereld
Door uw vermogen om informatie te bevatten
Komt u onder of boven anderen te staan.
Met deze intelligentie drentelt u door de velden
van kennis, erin en eruit,
en zo krijgt u steeds meer aantekeningen op uw conduitestaat.

Er is een andere staat, een die reeds
compleet is en die onaangetast is in jou.
Een bron die zijn bassin overstroomt.
Een frisheid in het midden van de borst.
Deze intelligentie vergeelt niet
en stagneert niet. Zij is vloeibaar
en beweegt niet van buiten naar binnen
door het loden buizenstelsel van doorgrondend leren.

Dit tweede kennen
is een fontein
van in jou
naar buiten.

Terug naar boven

Aandacht David Dewulf

Het is aandacht die
kleur geeft aan de bloemen
geur aan vers gemaaid gras
smaak aan wijn
en gezang aan vogels.

Terug naar boven

De vaas met stenen Auteur onbekend

Een meester gaf les aan economiestudenten. Op zijn bureau zette hij een vaas en een aantal kiezelstenen.
Een voor een deed hij de stenen in de vaas, tot er geen steen meer bij kon.
“Is de vaas vol?” vroeg hij aan de klas. Ja, oordeelde de klas.
De meester glimlachte en pakte vanonder het bureau een pot met grind dat hij in de vaas gooide. Met een beetje schudden verdween al het grind in de vaas.
“Is de vaas vol?” vroeg hij aan de klas. Ja, oordeelde de klas.
De meester glimlachte en pakte van onder het bureau een pot met zand dat hij in de vaas gooide. Met een beetje schudden verdween al het zand in de vaas.
“Is de vaas vol?” vroeg hij aan de klas. Ja, oordeelde de klas.
De meester glimlachte en pakte vanonder het bureau een kan water dat hij in de vaas gooide. “Nu is de vaas vol”, zei de meester. “Wat kun je hiervan leren?”
Een leerling stak zijn hand op. “Hoe vol je schema ook lijkt, je kunt er altijd wel wat tussen frotten.”
“Nee”, sprak de meester: “Dat is niet het punt. Dit voorbeeld illustreert dat je nooit alles in de vaas had gekregen als je de grote kiezel er niet als eerste in doet.
Wat zijn de grote kiezels in jouw leven? Je opleiding? Een ideaal? Tijd met de mensen van wie je houdt? Vergeet nooit met de grote stenen te beginnen, omdat je er anders geen plek meer voor hebt.

Terug naar boven

Een oud verhaal over een krijger Auteur onbekend

Er was eens een jonge krijger. Haar lerares zei haar dat ze strijd moest leveren tegen de angst. Dat wilde ze niet. Ze vond het te agressief, het was te beangstigend, het leek onaardig. Maar de lerares zei dat het moest en gaf haar instructies voor de strijd.
De dag brak aan. De leerling-krijger stond aan de ene kant en de angst aan de andere kant. De krijger voelde zich heel klein en de angst leek een enorme woesteling. Ze waren beiden gewapend. De jonge krijger vermande zich, liep op de angst toe, deed driemaal een knieval en vroeg: ‘Geeft u mij permissie de strijd met u aan te binden?’ De angst zei: ‘Dank je voor het respect dat je mij betoont door toestemming te vragen.’ Toen zei de jonge krijger: ‘Hoe kan ik u verslaan?’ De angst antwoordde: ‘Mijn wapens zijn dat ik snel praat en heel dicht bij je gezicht kom. Daardoor raak je volledig de kluts kwijt en doe je alles wat ik zeg. Als je niet doet wat ik zeg, heb ik geen macht. Je kunt naar me luisteren en me respecteren. Je kunt je zelfs door me laten overtuigen. Maar als je niet doet wat ik zeg, heb ik geen macht.’ Op deze manier leerde de leerling-krijger de angst te overwinnen.

Terug naar boven

Daarbuiten Rumi

Daarbuiten, achter ideeën van fout doen en goed doen,
daar is een veld.
Daar zal ik je ontmoeten.

Als de ziel zich neervlijt in dat gras,
is de wereld te vol om over te praten.
Ideeën, taal, zelfs het woord elkaar
hebben geen betekenis meer.

Terug naar boven