Zijn in het moment


Daarbuiten Rumi (1207-1273)

Daarbuiten, achter ideeën van fout doen en goed doen,
daar is een veld. Daar zal ik je ontmoeten.

Als de ziel zich neervlijt in dat gras,
is de werled te vol om over te praten.
Ideeën, taal, zelfs het woord elkaar
hebben geen betekenis meer.

Terug naar boven

Genoeg David Whyte

Genoeg. Deze enkele woorden zijn genoeg.
Zo niet deze woorden, dan deze adem.
Zo niet deze adem, dan dit zitten hier.

Deze opening naar het leven-
we hebben haar geweigerd
Opnieuw en opnieuw
Tot nu.

Tot nu.

Terug naar boven

Verdwaald Een oud verhaal van een indiaan (opgeschreven door David Wagoner)

Sta stil. De bomen voor je en de struiken naast je
zijn niet verdwaald. Waar je ook bent, het wordt genoemd Hier,
en je moet het behandelen als een krachtige vreemdeling,
je moet toestemming vragen om het te kennen en gekend te worden.
Het bos ademt. Luister. Het antwoordt:
Ik heb deze plek rondom jou gemaakt.
Als je weggaat, kom je misschien terug en zeg je Hier.

Geen twee bomen zijn hetzelfde voor Raaf.
Geen twee takken zijn hetzelfde voor Winterkoninkje.
Als wat een boom of een struik doet, niet door jou gezien wordt,
dan ben je zeker verdwaald. Sta stil. Het bos weet
waar je bent. Je moet het jou laten vinden.

Terug naar boven

Vrede Thich Nhat Hahn

Vrede kan alleen in dit moment bestaan.
Je kunt wel steeds zeggen:
‘Wacht tot ik dit af heb, daarna ben ik vrij om in vrede te leven.’
Wat is ‘dit’? Een diploma, een baan, een huis, het betalen van een schuld?
Als je zo denkt zal de vrede nooit komen.
Er is altijd een ander ‘dit’, dat het huidige volgt.
Als je niet in dit ogenblik in vrede leeft, zul je er nooit toe in staat zijn.
Als je echt in vrede wilt zijn, moet je het nú zijn.
Anders is er alleen maar ‘de hoop op ooit vrede’.

Terug naar boven

Als ik … Auteur onbekend

Iemand vroeg eens aan een zen-monnik die zeer ervaren was in meditatie, hoe het kon dat hij ondanks zijn vele bezigheden zo kalm en rustig was. De man antwoordde:

Als ik sta, dan sta ik.
Als ik loop dan loop ik
Als ik eet, dan eet ik.
Als ik spreek, dan spreek ik.
De vraagsteller viel hem in de rede en zei: ‘’ Dat doe ik ook, maar wat doe je dan verder nog?’ En de monnik antwoordde opnieuw:
Als ik sta, dan sta ik.
Als ik loop dan loop ik
Als ik eet, dan eet ik.
Als ik spreek, dan spreek ik.
Opnieuw zei de vraagsteller: ‘Maar dat doe ik toch?’ ’Nee, zei de monnik,
Als jij zit, dan sta jij al.
Als jij staat, dan loop je al.
Als jij loopt, dan ben je al waar jij wezen wilt.

Waar ben jij op dit moment?

Terug naar boven

De weg van Zen

Een oude Zenmeester en zijn leerling waren aan het wandelen in een uitgestrekt bos. De leerling vroeg zijn meester: ‘Meester, wat is de weg van Zen?’ De meester antwoordde: ‘Hoor je de vogels? Zie je de zon? Zie, ik verberg niets voor jou!’

Terug naar boven

Deze dag Onbekend

Kijk naar deze dag
want gisteren is maar een droom,
en morgen is slechts een visioen.
Maar een goed geleefd heden maakt
elk gisteren tot een droom van geluk,
en elke morgen tot een visioen van hoop.
Kijk daarom goed naar deze dag.

Terug naar boven

Zoveel dag Miriam Janssen

Zoveel dag
is opgegaan
terwijl ik er niet was

en nu ik eindelijk
ben aangekomen
met heel mijn huid en haar
tikt de tijd mij op de schouder.

Een vogel strijkt neer
zit, pikt
vliegt op.
Haar plek is leeg
en toch
is zij nog daar.

Terug naar boven

Goed moment Arij van der Vliet

Pak het
leef het
doe het
speel het
bespeel het
bedwelm het
werp het
plet het
blaas het
niet weg
grijp het!

Terug naar boven

This is it -Pieter Loogman

Geen verleden, geen toekomst,
als ik nu leef, op dit moment,
dan is er alleen wat ik nu doe,
wat ik nu ben, wat ik nu ervaar.

Ik voel de lucht langs m’n huid strijken als ik loop,
ik voel hoe m’n hielen de grond raken,
voel de schoen ertussen.
Ik voel hoe ik ademhaal,
hoe de lucht m’n neus binnenstroomt,
hoe m’n longen zich vullen.
Dit is het. Ik adem in, ik adem uit.

Ik zie regendruppels aan de rand van de tuintafel hangen
en het is stil.
Ik hoor een spelend kind
en het is stil.
Ik ruik de regen
En het is stil.
De tijd is stil, de ruimte is stil.
Dit is het. Ik ben stil.

Alleen dit moment is het belangrijkste moment in m’n leven,
moment na moment.
Als een druppel op een blad valt
met een tikje dat ik alleen maar zie,
is dat het belangrijkste moment van m’n leven.
Als ik een glas afwas,
is dat het belangrijkste moment van m’n leven.
Als ik een appel schil, nu, dit is het.

Moment na moment,
het eeuwige nu.
Nu is het stil,
nu is het goed,
dit moment,
ieder moment,
moment na moment,
nu,
dit moment.

Terug naar boven