Liefdevolle vriendelijkheid


De soetra van de allesomvattende liefde (2) Tekst oorspronkelijk afkomstig uit Tripitika teksten (Sutta Nipata 1.8) die zijn toegeschreven zijn aan de Boedha

dit is hoe iemand
die bedreven is in het goede doen
en die het pad van vrede kent
wenst om te handelen

dat z/hij kundig en eerlijk mag zijn
recht door zee
en zachtaardig in het spreken
nederig en niet eigenwijs
tevreden en snel voldaan
niet bezwaard door plichten
en eenvoudig in haar levenswijze
niet trots en niet veeleisend
dat z/hij niet het minste mag doen
dat de wijzen later zouden afwijzen

z/hij wenst dat alle wezens gelukkig mogen zijn
sterk of zwak niemand uitgezonderd
lang, robuust, middel, klein, of tenger
de zichtbaren en de onzichtbaren
degenen die ver weg zijn of dichtbij
degenen die al geboren zijn
of die nog geboren zullen worden
mogen alle wezens gelukkig zijn

laat niemand een ander bedriegen
en op geen enkele wijze verachten
laat niemand uit boosheid of vijandigheid
iemand iets slechts toewensen

zoals een moeder haar leven geeft
om haar enig kind te beschermen
verruim je hart zo grenzeloos
om alle wezens te koesteren

straal over de wereld het goede uit
naar boven in de lucht
en naar beneden in de diepte
naar alle kanten onbegrensd
bevrijd van haat en wrok
of je nu staat of loopt zit of ligt
vrij van slaperigheid
houd dit steeds in herinnering

hiervan wordt gezegd
dat het de meest edele verblijfplaats is
door niet vast te houden aan gefixeerde denkbeelden
zal degene die zuiver van hart is
helder in het waarnemen
en bevrijd van zintuiglijke verlangens
niet opnieuw geboren worden in deze wereld

Terug naar boven

Noem me bij mijn ware namen Thich Nhat Hanh

Zeg niet dat ik morgen ga
als zelfs vandaag nog komen moet.
Kijk naar me: elke seconde verschijn ik hier
om een knop aan een lentetak te zijn,
een vogel met nog tere vleugels
die in mijn nieuwe nest leert zingen,
om een rups te zijn in het hart van een bloem,
een juweel omgeven door gesteente.

Altijd nog kom ik om te lachen en te huilen,
te vrezen en te hopen.
Het ritme van mijn hart is het komen en gaan
van al wat leeft.

Ik ben de eendagsvlieg die van gedaante wisselt
op het water van de rivier.
En ik ben de vogel die een duikvlucht maakt
om de vlieg te verorberen.

Ik ben de kikker die vrolijk zwemt
in het heldere water van een vijver.
En ik ben de ringslang die stilletjes
zich voedt met de kikker.
Ik ben het kind in Afrika, vel over been,
mijn benen als dunne bamboe.
En ik ben de wapenkoopman,
die dodelijk wapentuig in Afrika verkoopt.

Ik ben het meisje van twaalf,
een bootvluchteling die zich in zee stort
na te zijn verkracht door een piraat.
En ik ben de piraat,
met een hart dat niet zien kan
niet liefhebben kan.

Ik ben lid van het politbureau
met macht in mijn handen.
En ik ben de man die zijn bloedschuld
aan zijn volk moet betalen
dat langzaam sterft in een werkkamp.

Mijn vreugde is als de lente, zo warm
dat de bloemen overal op aarde ontluiken.
Mijn pijn is als een rivier van tranen,
zo onmetelijk dat zij alle oceanen vult.

Noem me daarom bij mijn ware namen, alsjeblieft,
zodat ik al mijn huilen en lachen tezamen hoor,
zodat mijn vreugde en pijn één zijn.

Noem me bij mijn ware namen, alsjeblieft,
zodat ik kan ontwaken
en de deur van mijn hart open kan staan,
de deur van mededogen.

Terug naar boven

De soetra van de allesomvattende liefde (1) Tekst oorspronkelijk afkomstig uit Tripitika teksten (Sutta Nipata 1.8) die zijn toegeschreven zijn aan de Boedha

dit is wat iemand die naar vrede zoekt
en naar geluk verlangt het best kan doen
wees toegewijd, oprecht en vrij van trots
bedachtzaam als je spreekt en als je zwijgt

wees opgewekt, tevreden, ongehaast
en loop niet met een hart voor zorgen rond
beheers de zinnen, jaag niet naar bezit
zelfs niet wanneer het is voor je gezin

raak niet verwikkeld in een werelds doel
waarvoor een wijzer mens geen achting heeft
laat ieder wezen licht en vrolijk zijn
en leven in geluk en harmonie

hoe ieder wezen ook op aarde leeft
of het nu klein of groot, zwak of sterk
rechtop loopt of op al zijn pootjes kruipt
in hoog of laag bestaansgebied verkeert

een zichtbaar of verborgen leven leidt
dicht in de buurt woont of ver weg verblijft
leeft of nog in de schoot der toekomst rust
laat ieder zo gelukkig mogelijk zijn

je moet geen misbruik maken van elkaar
en voor geen mens verachting koesteren
je moet niet, meegesleept door twist of wrok
de neiging hebben enig kwaad te doen

zoals een moeder zelfs haar leven waagt
als zij haar enig kind beschermen moet
zo kun je tegenover al wat leeft
je eigen hart van elke muur ontdoen

ontwikkel liefde en wees vriendelijk
voor heel de wereld open wijd je hart
omhoog, omlaag en overal rondom
ontspannen, vrij van afgunst en van haat

of je nu loopt of staat of ligt
in elke houding die de slaap verdrijft
kun je volkomen aandacht oefenen
dit is hoe je een heilig leven leidt

wanneer je ijdele gesprekken mijdt
voortdurend je bewustzijn helder houdt
en de begeerte van je zinnen stilt
ben je van dood en van geboorte vrij

Terug naar boven

Beannacht John O' Donohue

Moge op de dag waarop
de zware last op uw schouders
u heeft afgemat
en u struikelt,
het stof dansen
om u evenwicht te geven.

En moge, als uw ogen
bevriezen achter
het grauwe venster
en de schim van verlies
bij u binnenkomt,
een menigte kleuren, indigo, rood, groen
en azuurblauw,
in u een weide verrukking scheppen.

Als het zeil scheurt
in de boot der gedachten
en de oceaan zich onder u
zwart kleurt,
moge er dan over de wateren
een pad van gulden maanlicht komen
om u veilig thuis te brengen.

Moge de koestering van de aarde er voor u zijn,
moge de helderheid van het licht er voor u zijn,
moge de beweging van de oceaan er voor u zijn
moge de bescherming van de voorouders er voor u zijn.

En moge een zachte wind
deze woorden van liefde
om u heen blazen,
als een onzichtbare mantel
om uw leven te behoeden.

Terug naar boven

De knop Galway Kinnell

De knop
staat voor alle dingen
zelfs voor dingen die niet bloeien,
want alles bloeit, innerlijk, door in zichzelf gelukkig te zijn;
ofschoon het soms ook nodig is
opnieuw te zeggen dat het lieflijk is
een hand te leggen op de rand
van de bloem
en in woorden en met een licht gebaar te vertellen
hoe mooi zij is
tot zij innerlijk weer bloeit door zichzelf te zegenen.

Terug naar boven

Gebruik je paraplu Auteur onbekend

Een jonge vrouw die in India studeerde, nam zich voor om door te
mediteren liefdevolle vriendelijkheid en ‘goodwill’ te ontwikkelen.
Als ze in haar kamertje zat, vulde ze haar hart met ‘loving
kindness’ voor alle levende wezens. Maar elke dag als ze naar de
markt ging om eten te kopen, werd haar ‘loving kindness’ erg op
de proef gesteld door een marktkoopman die haar dagelijks
onderwierp aan ongewenste strelingen.

Op een dag kon ze er niet meer tegen en joeg de koopman door
de straat met een opgeheven paraplu. Maar tot haar schrik stond
haar leraar net in die straat zodat hij het hele spektakel kon
gadeslaan. Beschaamd ging ze voor hem staan en verwachtte dat
ze zou worden terechtgewezen voor haar woede.

‘Wat jij zou moeten doen’ adviseerde haar leraar haar vriendelijk
‘is je hart vullen met ‘loving kindness’ en sla dan met zoveel
mindfulness als je maar kan opbrengen, deze lastige vent op het
hoofd met je paraplu’.

En soms is het dat wat we moeten doen. Het is makkelijk om deze
vent op het hoofd te slaan met een paraplu. Het moeilijke is om
het te doen met al de ‘loving kindness’ in ons hart. Dat is onze
echte oefening.

Terug naar boven

Dichtbij (Close) Rachel Hostead

Koester het,
Dat moment wanneer je hart geraakt is
En je ogen vochtig worden.

Het verdriet van de wereld voelen
Is ook het voelen van haar vreugde.
Gun jezelf momenten van ruimte
Om te dragen en te koesteren
van alles dat ze ons willen laten zien.

Vertraag je stap
Zodat de grond waar je nu staat
je tranen kan opnemen.

En kijk dan
Hoe het langzaam verschijnende licht dat hierop volgt
zich verdiept en de hele wereld doet flonkeren.
Als zonlicht op een regendruppel.

Terug naar boven

Om geborgenheid (for belonging, vrij vertaald) John 'O Donohue

Moge je luisteren naar je verlangen om vrij te zijn.
Mogen de grenzen van je toevlucht ruimte bieden aan je dromen.
Moge je iedere dag ontwaken met een welwillende wens in je hart.
Moge je harmonie ervaren tussen je innerlijke wereld en die daarbuiten.
Moge je vrij zijn van gevaar.
Moge je weet hebben van het eeuwige verlangen in het hart van de tijd.
Moge er vriendelijkheid zijn in je blik wanneer je naar binnen kijkt.
Mogen er nooit muren oprijzen tussen het licht en jezelf.
Moge de wilde schoonheid van de onzichtbare wereld je thuisbrengen en omarmen in geborgenheid.

Terug naar boven

Leven … John 'O Donohue

Moge ik vandaag leven
compassievol in gedachten
helder in woorden
gracieus in aandacht
moedig, en genereus in liefde.

Terug naar boven

Laat de bloesems … Longchenpa

Laat de bloesems van wijsheid en compassie groeien.
In de vruchtbare aarde van vriendelijkheid.
Besprenkeld met het frisse water van medevreugde.
In de koele schaduw van gelijkmoedigheid.

Terug naar boven