Loslaten


Letting go Nelson Mandela

Om los te laten is liefde nodig.
Loslaten betekent niet dat het me niet meer uitmaakt, het betekent dat ik
het niet meer voor iemand anders kan doen.
Loslaten betekent niet mijzelf afsluiten,
het is het besef dat ik een ander niet kan beheersen.
Loslaten betekent machteloosheid toegeven,
wat betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.
Loslaten betekent niet in het middelpunt staan en alles beheersen,
maar anderen toestaan hun eigen weg te gaan.
Loslaten betekent niet treiteren, schelden of ruzie maken,
maar zoeken naar eigen tekortkomingen en die verbeteren.
Loslaten betekent niet alles naar eigen hand zetten,
maar elke dag nemen zoals hij komt.
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
maar erdoor groeien en leven in het hier en nu.
Loslaten betekent niet oordelen, maar de ander toestaan mens te zijn.
Loslaten betekent niet ontkennen, maar accepteren.
Loslaten betekent niet zorgen voor, maar geven om.
Loslaten betekent minder vrezen en meer beminnen.

Terug naar boven

Geluk Lama Gendun Rinpoche

Geluk kan niet gevonden worden door grote inspanning en wilskracht,
maar het is er al, in ontspanning en loslaten.
Forceer jezelf niet, je hoeft niets te doen…
Alleen onze zoektocht naar geluk verhindert ons om het te zien…
Geloof niet in de waarheid van goede en slechte ervaringen;
Ze zijn als regenbogen.

Terwijl je wilt grijpen naar wat ongrijpbaar is, put je jezelf uit, tevergeefs.
Zodra je dit grijpen ontspant, is er ruimte
– open, uitnodigend en comfortabel.

Dus, maak er gebruik van. Alles hoort je al toe.
Zoek niet meer verder…
Niets te doen,
niets te forceren,
niets te willen,
– en alles gebeurt vanuit zichzelf.

Terug naar boven

Los -Ingmar Heytze

Dans en weet dat je bestaat
dans een dans op hete kolen
dans de gaten in je zolen
dans tot de planeet vergaat

dans als alles is gezegd
dans tot je de tijd vergeet
dans zoals je ademhaalt
dans tot je de weg weer weet

dans om nooit meer stil te staan
dans de sterren en de maan
dans de bomen en het bos
niets meer vast en alles los.

Terug naar boven

De Schipbreukeling

Een schipbreukeling vecht voor zijn leven in een woeste zee. Hij klampt zich vast aan het eerste stuk wrakhout dat hij kan grijpen. Hij prijst zich gelukkig: het stuk wrakhout helpt hem om zijn hoofd boven water te houden en wat op adem te komen.

Wanneer de zee tot bedaren komt, ziet hij een grote ton voorbij drijven. Hij laat meteen het wrakhout los, zwemt naar de ton toe en kan er zich grotendeels op hijsen. Alleen zijn benen bungelen nog in het water. Hij is het wrakhout al vergeten en prijst zich gelukkig: hij kan nu wat opdrogen en heeft het minder koud.

Na lange tijd ziet hij in de verte een lege reddingsboot die van het schip losgeslagen moet zijn voordat het zonk. Hij vindt de zee voldoende kalm geworden om er naar toe te zwemmen. Zonder er lang over te denken, laat hij de ton los en zwemt in de richting van de reddingsboot. Hij is de ton al helemaal vergeten wanneer hij uitgeput de boot vastgrijpt en aan boord klimt. Hij prijst zichzelf gelukkig. Ook de bijbehorende roeispanen zijn aanwezig en een klein pakketje noodproviand. Hij eet en drinkt en zijn krachten keren terug.

Hij begint te roeien in de richting waar hij land vermoedt. Hij roeit en na lange tijd wordt zijn inspanning beloond; land in zicht! Wanneer hij de boot, die zijn redding is geweest, op het land kan trekken, laat hij deze terstond achter om in de richting van een dorp te lopen dat hij in de verte ziet liggen. Hij verlangt enorm naar menselijk contact en is de boot al weer vergeten.

Terug naar boven

Loslaten -Nelson Mandela

Om los te laten is liefde nodig.
Loslaten betekent niet dat het me niets meer uitmaakt,
Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen.
Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer,
Het is het besef dat ik de ander ruimte geef,
Loslaten is niet het onmogelijk maken,
Maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties,
Loslaten is machteloosheid toegeven,
Hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb,
Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de schuld te geven,
Het is jezelf zo goed mogelijk maken,
Loslaten is niet zorgen voor maar geven om,
Loslaten is niet oordelen maar de ander toestaan mens te zijn,
Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen,
Maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen,
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,
Het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien,
Loslaten is niet ontkennen maar accepteren,
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten maar elke dag nemen zoals die komt,
En er mezelf gelukkig mee prijzen,
Loslaten is niet anderen kritiseren of regulieren,
Maar te worden wat ik droom te zijn,
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
Maar groeien en leven voor de toekomst,
Loslaten is minder vrezen en meer beminnen.

Terug naar boven

De doorn in je hart -Boeddha

Verheerlijk het verleden niet,
leg je niet zomaar neer bij het nieuwe,
jammer niet over wat verloren gaat,
laat je nergens door fascineren.

Wat vroeger was, laat dat verwelken,
laat er in de toekomst niets voor je zijn.
Indien je in het heden niets najaagt,
dan zul je in vrede kunnen leven.

Wie tegenover zijn lichaam en geest
in het geheel geen bezitsgevoel kent
en niet treurt om wat niet meer bestaat,
hij verliest niets in deze wereld.

Terug naar boven

Laat maar…

Laat het maar komen !
(…dat wat er al is maar wat je niet toe wilt laten)

Laat het er maar zijn !
(… dat wat er is maar wat je weg wilt hebben)

Laat het maar gaan !
(…dat waar je aan vastklampt)

Terug naar boven

De zee

Kijk naar je leven als naar de zee.
Welke golven zijn er vandaag?
Zacht of woest?
Houd niet vast, geef geen weerstand.
Elk moment brengen de golven iets anders
met zich mee.
En jij bent de zee.

Terug naar boven